new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất48.200.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất72.330.000đ
new
Đầu ghi hình KR-9000-4-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất4.600.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-04-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất6.300.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-08-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất6.600.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-16-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất8.200.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-32-4NR
Liên hệ để có giá tốt nhất27.800.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-16-8NR
Liên hệ để có giá tốt nhất38.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-32-8NR
Liên hệ để có giá tốt nhất50.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-16-8NR2
Liên hệ để có giá tốt nhất36.400.000đ
new
Đầu ghi hình KR-4K9000-32-8NR2
Liên hệ để có giá tốt nhất54.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-Ultra9000-64-8NR2
Liên hệ để có giá tốt nhất68.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-Extend-08
Liên hệ để có giá tốt nhất38.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-MCentre500
Liên hệ để có giá tốt nhất144.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-MCentre2000
Liên hệ để có giá tốt nhất738.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-StCenter512-24
Liên hệ để có giá tốt nhất360.000.000đ
ĐẦU GHI AVZ 217 TRIBRID 16CH
Liên hệ để có giá tốt nhất12.035.000đ
ĐẦU GHI DG 1015 16CH
Liên hệ để có giá tốt nhất9.235.000đ
ĐẦU GHI AVT 208 8CH
Liên hệ để có giá tốt nhất9.460.000đ
ĐẦU GHI DG 1007 8CH
Liên hệ để có giá tốt nhất6.620.000đ
ĐẦU GHI AVZ203 4CH AHD/TVI/960H
Liên hệ để có giá tốt nhất4.895.000đ
ĐẦU GHI DG 1004A 4CH
Liên hệ để có giá tốt nhất2.759.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH HDTVI AVTECH DGD2404 Tribrid 04 CH
Liên hệ để có giá tốt nhất3.800.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH AVZ 207 TRIBRID 08CH
Liên hệ để có giá tốt nhất7.656.000đ
new
Đầu Ghi hình AVZ308 Quadbrid 08CH
Liên hệ để có giá tốt nhất8.100.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH AVZ316
Liên hệ để có giá tốt nhất11.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-8116HQHI-F8/N
Liên hệ để có giá tốt nhất43.040.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N
Liên hệ để có giá tốt nhất39.510.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N
Liên hệ để có giá tốt nhất36.680.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7316HQHI-SH
Liên hệ để có giá tốt nhất25.780.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7308HQHI-F4/N
Liên hệ để có giá tốt nhất15.190.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7304HQHI-F4/N
Liên hệ để có giá tốt nhất13.070.000đ