new
Đầu ghi hình KH-4K6816N3
Liên hệ để có giá tốt nhất
31.980.000đ
new
Đầu ghi hình KH-4K6832N3
Liên hệ để có giá tốt nhất
39.800.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-4K6864N3
Liên hệ để có giá tốt nhất
42.400.000đ
new
Đầu ghi hình KH-SV500
Liên hệ để có giá tốt nhất
79.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-E1004
Liên hệ để có giá tốt nhất
15.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-624256N2
Liên hệ để có giá tốt nhất
350.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-SV2000
Liên hệ để có giá tốt nhất
378.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH--ST768R
Liên hệ để có giá tốt nhất
600.000.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.490.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.620.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.620.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.010.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.780.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất
4.910.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất
4.590.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.540.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất
6.440.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất
4.100.000đ
new 50%
Đầu ghi NVR 8 kênh  - Hỗ trợ Wifi DS-7608NI-K1/W
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.950.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP  8  kênh DS-7608NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất
6.680.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7616NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất
13.360.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP  8 kênh DS-7608NI-K2/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất
9.980.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất
9.570.000đ
new 50%
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất
15.610.000đ
new 50%
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp DS-96256NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất
186.420.000đ
new 50%
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất
44.170.000đ
new 50%
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất
48.200.000đ
new 50%
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất
72.330.000đ
50%
Đầu ghi hình EYETECH TVI ET-716ATC
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.800.000đ