new
Đầu ghi hình NVR5432-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất19.600.000đ
new
Đầu ghi hình NVR5416-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất18.200.000đ
new
Đầu ghi hình NVR4232-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất9.260.000đ
new
Đầu ghi hình NVR4216-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất7.940.000đ
new
Đầu ghi hình NVR4208-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất7.300.000đ
new
Đầu ghi hình NVR2108-8P-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất6.400.000đ
new
Đầu ghi hình NVR2104-P-4KS2
Liên hệ để có giá tốt nhất4.500.000đ
new
ĐẦU GHI TVI 5MP HIK-7204SU-F1/S
Liên hệ để có giá tốt nhất4.990.000đ
new
Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 16 kênh DS-7216HQHI-K2/P
Liên hệ để có giá tốt nhất13.440.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8
Liên hệ để có giá tốt nhất60.710.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4
Liên hệ để có giá tốt nhất15.780.000đ
new
Đầu ghi hình DS-7224HQHI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất13.680.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION DS-8132HGHI-SH
Liên hệ để có giá tốt nhất57.170.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-8124HGHI-SH
Liên hệ để có giá tốt nhất50.110.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7332HGHI-SH
Liên hệ để có giá tốt nhất27.490.000đ
new
Đầu Ghi DGD1316 Tribrid 16 CH
Liên hệ để có giá tốt nhất7.700.000đ
new
Đầu Ghi DGD 1308
Liên hệ để có giá tốt nhất5.500.000đ
new
ĐẦU GHI AVZ 404
Liên hệ để có giá tốt nhất5.300.000đ
new
Đầu thu hình KR-Extend-04
Liên hệ để có giá tốt nhất30.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-StCenter768-48
Liên hệ để có giá tốt nhất1.060.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-StCenter512-36
Liên hệ để có giá tốt nhất678.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-Ultra-9000-256- 24NR
Liên hệ để có giá tốt nhất580.000.000đ
Đầu ghi hình KR-Ultra-9000-128-8NR
Liên hệ để có giá tốt nhất144.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-9000-8-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất5.400.000đ
new
Đầu ghi hình IP 128 DS-96128NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất119.160.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất2.660.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất5.070.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH-ST512R
Liên hệ để có giá tốt nhất330.000.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH- ST512sR
Liên hệ để có giá tốt nhất206.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-ST128R
Liên hệ để có giá tốt nhất150.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-4K616128N2
Liên hệ để có giá tốt nhất150.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-E1008
Liên hệ để có giá tốt nhất19.400.000đ