new
Đầu ghi hình KR-Ultra-9000-256- 24NR
Liên hệ để có giá tốt nhất580.000.000đ
Đầu ghi hình KR-Ultra-9000-128-8NR
Liên hệ để có giá tốt nhất144.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-9000-8-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất5.400.000đ
new
Đầu ghi hình IP 128 DS-96128NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất119.160.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất2.660.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất5.070.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH-ST512R
Liên hệ để có giá tốt nhất330.000.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH- ST512sR
Liên hệ để có giá tốt nhất206.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-ST128R
Liên hệ để có giá tốt nhất150.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-4K616128N2
Liên hệ để có giá tốt nhất150.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-E1008
Liên hệ để có giá tốt nhất19.400.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KH-4K68128N2
Liên hệ để có giá tốt nhất79.000.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH-4K6432N2
Liên hệ để có giá tốt nhất17.800.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK IP Win- 6004SD6
Liên hệ để có giá tốt nhất2.140.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK IP Win- 6008SD6
Liên hệ để có giá tốt nhất3.020.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK IP Win- 6016D5
Liên hệ để có giá tốt nhất5.060.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win-9232D5
Liên hệ để có giá tốt nhất16.200.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win-9832D5
Liên hệ để có giá tốt nhất45.800.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win- 4K8816NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất19.900.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win -8332NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất9.980.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win- 4K8432NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất15.620.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win- 4K8316NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất5.580.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win- 4K8308NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất4.500.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win- 4K8304NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất4.380.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win -8316NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất7.980.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win -8308NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất3.060.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win -8304NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất2.700.000đ
đầu ghi hình Win-2K9216D5
Liên hệ để có giá tốt nhất12.600.000đ
đầu ghi hình Win-2K9008D5
Liên hệ để có giá tốt nhất6.200.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win-2K9004D5
Liên hệ để có giá tốt nhất4.540.000đ