HDS-7216TVI-K1S Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+.
Liên hệ để có giá tốt nhất5.375.000đ
HDS-7216TVI-K2S Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+.
Liên hệ để có giá tốt nhất6.450.000đ
HDS-7208UTVI-K1S Đầu ghi HDPARAGON 8MP lite 8 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất3.870.000đ
HDS-7208FTVI-HDMI/K Đầu ghi HDPARAGON 8MP 8 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất4.785.000đ
HDS-7216UTVI-K2S Đầu ghi HDPARAGON 8MP 16 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất8.545.000đ