new
Đầu ghi hình KR-StCenter512-36
Liên hệ để có giá tốt nhất
678.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-Ultra-9000-256- 24NR
Liên hệ để có giá tốt nhất
580.000.000đ
Đầu ghi hình KR-Ultra-9000-128-8NR
Liên hệ để có giá tốt nhất
144.000.000đ
new
Đầu ghi hình KR-9000-8-1NR
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.400.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-8232CVI-8HDD
Liên hệ để có giá tốt nhất
48.000.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-4K9408CVI
Liên hệ để có giá tốt nhất
7.400.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-8416CVI-2HDD
Liên hệ để có giá tốt nhất
12.100.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-8416CVI
Liên hệ để có giá tốt nhất
9.680.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-8516CVI
Liên hệ để có giá tốt nhất
7.400.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-4K9416CVI
Liên hệ để có giá tốt nhất
12.000.000đ
Đầu ghi hình EYETECH CVI ET-4K9404CVI
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.200.000đ
Đầu ghi hình EYETECH TVI ET-708ATC
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.500.000đ
Đầu ghi hình EYETECH TVI ET-704ATC
Liên hệ để có giá tốt nhất
1.950.000đ
new
Đầu ghi hình IP 128 DS-96128NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất
119.160.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.660.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.070.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH-ST512R
Liên hệ để có giá tốt nhất
330.000.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH- ST512sR
Liên hệ để có giá tốt nhất
206.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-ST128R
Liên hệ để có giá tốt nhất
150.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-4K616128N2
Liên hệ để có giá tốt nhất
150.000.000đ
new
Đầu ghi hình KH-E1008
Liên hệ để có giá tốt nhất
19.400.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KH-4K68128N2
Liên hệ để có giá tốt nhất
79.000.000đ
new
Đầu ghi hình KBVISION KH-4K6432N2
Liên hệ để có giá tốt nhất
17.800.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK IP Win- 6004SD6
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.140.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK IP Win- 6008SD6
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.020.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK IP Win- 6016D5
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.060.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win-9232D5
Liên hệ để có giá tốt nhất
16.200.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win-9832D5
Liên hệ để có giá tốt nhất
45.800.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win- 4K8816NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất
19.900.000đ
Đầu Ghi Hình QUESTEK Win -8332NVR
Liên hệ để có giá tốt nhất
9.980.000đ