Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Hoàng Quốc Bảo

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Hoàng Quốc Bảo cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

Khi nào thông tin được thu thập?

Hoàng Quốc Bảo thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Tông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Hoàng Quốc Bảo qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Hoàng Quốc Bảo hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Hoàng Quốc Bảo có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Hoàng Quốc Bảo sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối vì Website, tập trung vào việc cung cấp thông tin, và Hoàng Quốc Bảo không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Hoàng Quốc Bảo không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Hoàng Quốc Bảo có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Hoàng Quốc Bảo không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào