Đầu ghi hình HDPARAGON DS-7104NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất2.170.000đ
new
Đầu ghi hình IP 128 DS-96128NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất119.160.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất2.660.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất5.070.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.490.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất3.620.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất3.620.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.010.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất3.780.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất4.910.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.590.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.540.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất6.440.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.100.000đ
new
Đầu ghi NVR 8 kênh  - Hỗ trợ Wifi DS-7608NI-K1/W
Liên hệ để có giá tốt nhất5.950.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  8  kênh DS-7608NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất6.680.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7616NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất13.360.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  8 kênh DS-7608NI-K2/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất9.980.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất9.570.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất15.610.000đ
new
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp DS-96256NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất186.420.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất44.170.000đ