CÔNG TẮC 1 NÚT LUMI LM - S1
Liên hệ để có giá tốt nhất1.650.000đ
CÔNG TẮC 2 NÚT LM – S2
Liên hệ để có giá tốt nhất1.705.000đ
CÔNG TẮC 3 NÚT LM - S3
Liên hệ để có giá tốt nhất1.760.000đ
CÔNG TẮC 4 NÚT LM - S4
Liên hệ để có giá tốt nhất1.815.000đ
CÔNG TẮC 1 NÚT NGUỒN 1 DÂY LM - S1L
Liên hệ để có giá tốt nhất1.815.000đ
CÔNG TẮC 2 NÚT NGUỒN 1 DÂY LM – S2L
Liên hệ để có giá tốt nhất1.815.000đ
CÔNG TẮC 3 NÚT NGUỒN 1 DÂY LM - S3L
Liên hệ để có giá tốt nhất1.870.000đ
CÔNG TẮC 4 NÚT NGUỒN 1 DÂY LM - S4L
Liên hệ để có giá tốt nhất1.870.000đ
LUXURY CÔNG TẮC VIỀN VÀNG LM - SG
Liên hệ để có giá tốt nhất2.530.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT CAO 1 NÚT LM - HP1
Liên hệ để có giá tốt nhất1.705.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT CAO 2 NÚT LM - HP2
Liên hệ để có giá tốt nhất1.760.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT CAO 3 NÚT LM - HP3
Liên hệ để có giá tốt nhất1.815.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN LM - S3D
Liên hệ để có giá tốt nhất1.760.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CỔNG LM - G
Liên hệ để có giá tốt nhất1.650.000đ
CẢM BIẾN CỬA LM - DSZ
Liên hệ để có giá tốt nhất1.210.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI LM - IRZ
Liên hệ để có giá tốt nhất1.650.000đ
AMLY KHÔNG DÂY LM - MA
Liên hệ để có giá tốt nhất3.850.000đ
CHIẾT ÁP LM - D
Liên hệ để có giá tốt nhất1.815.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT LM - F
Liên hệ để có giá tốt nhất1.705.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI LM - S4C
Liên hệ để có giá tốt nhất1.815.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐƠN LM - S3C
Liên hệ để có giá tốt nhất1.760.000đ
Bộ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (HC) LM - HC
Liên hệ để có giá tốt nhất2.530.000đ
BỘ LẶP SÓNG LM – Reapeater
Liên hệ để có giá tốt nhất825.000đ
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG LM - MDZ
Liên hệ để có giá tốt nhất1.320.000đ
LOA ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI LM - MILO
Liên hệ để có giá tốt nhất4.730.000đ
BỘ RÈM TỰ ĐỘNG LM-CZ
Liên hệ để có giá tốt nhất4.235.000đ
ĐÈN LED TRANG TRÍ CUONLED
Liên hệ để có giá tốt nhất385.000đ
Nguồn led NGUONLED
Liên hệ để có giá tốt nhất330.000đ

NHÀ THÔNG MINH  LUMI