CAMERA DAHUA IPC-AW12W
Liên hệ để có giá tốt nhất4.900.000đ
CAMERA DAHUA SD42212T-HN ( Nhận diện khuôn mặt )
Liên hệ để có giá tốt nhất5.985.000đ
CAMERA DAHUA SD59120T-HN
Liên hệ để có giá tốt nhất17.200.000đ
CAMERA DAHUA SD6C120T-HN (Nhận diện khuôn mặt)
Liên hệ để có giá tốt nhất20.000.000đ
CAMERA DAHUA SD6C220T-HN (Nhận diện khuôn mặt)
Liên hệ để có giá tốt nhất24.000.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW1120SP-S3
Liên hệ để có giá tốt nhất1.150.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW1220SP-S3
Liên hệ để có giá tốt nhất1.275.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW1220MP-AS-I2
Liên hệ để có giá tốt nhất3.530.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW1220MP-S-I2
Liên hệ để có giá tốt nhất3.180.000đ
Camera Dahua IP IPC-HDW1320SP-S3
Liên hệ để có giá tốt nhất1.435.000đ
42%
Camera Dahua IP IPC-K35A
1.630.000đ 2.840.000đ
Camera Dahua IP IPC-HDBW4221FP-AS
Liên hệ để có giá tốt nhất5.880.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6
Liên hệ để có giá tốt nhất6.820.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW2320RP-VFS
Liên hệ để có giá tốt nhất2.750.000đ
31%
Camera Dahua IPDH-IPC-K15P
1.300.000đ 1.900.000đ
16%
Camera Dahua IP DH-IPC-A15P
1.745.000đ 2.100.000đ
16%
Camera Dahua IP IPC-C15P
1.080.000đ 1.300.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW1120SP-W
Liên hệ để có giá tốt nhất1.540.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW4231EP-SE
Liên hệ để có giá tốt nhất6.000.000đ
Camera Dahua IP IPC-HDBW4231EP-ASE
Liên hệ để có giá tốt nhất6.000.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW5231EP-ZE
Liên hệ để có giá tốt nhất4.060.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW4431EP-SE
Liên hệ để có giá tốt nhất6.590.000đ
Camera Dahua IP IPC-HDBW4431EP-ASE
Liên hệ để có giá tốt nhất6.590.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW4631EP-SE
Liên hệ để có giá tốt nhất7.300.000đ
Camera Dahua IP IPC-HDBW4631EP-ASE
Liên hệ để có giá tốt nhất7.300.000đ
Camera Dahua IP IPC-HFW5631EP-ZE
Liên hệ để có giá tốt nhất5.900.000đ
Camera Dahua IP IPC-HDBW1230EP-S
Liên hệ để có giá tốt nhất1.365.000đ