KX-DA4K8216N3P16 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất26.100.000đ
KX-DA4K8832N3 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất35.600.000đ
KX-CA4K8432N3 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất13.200.000đ
KX-CA4K8216N2 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất8.300.000đ
KX-E4K8108H1 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất7.900.000đ
KX-D8416H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất9.090.000đ
KX-D2K8116H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất5.960.000đ
KX-D8108TH1 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất2.150.000đ
KX-C7216H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất4.420.000đ
KX-C4K8216SN2 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất3.990.000đ
KX-C4K8116SN2 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất2.890.000đ
KX-C4K8108SN2 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất2.120.000đ
KX-C4K8104SN2  Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISIO
Liên hệ để có giá tốt nhất1.990.000đ
KX-A8108PN2 ĐẦU GHI HÌNH IP POE  (Plug and Play)
Liên hệ để có giá tốt nhất3.490.000đ
KX-A8104PN2 ĐẦU GHI HÌNH IP POE  (Plug and Play)
Liên hệ để có giá tốt nhất2.410.000đ
KX-K8104PN2 Đầu ghi IP POE 4 kênh KBVISION Giá Rẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất2.410.000đ
KX-C8104WN2 Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI
Liên hệ để có giá tốt nhất3.290.000đ
KX-F512R48ST  Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
Liên hệ để có giá tốt nhất270.000.000đ
KX-F320R36ST Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
Liên hệ để có giá tốt nhất149.000.000đ
KX-E4K824256N4 Đầu ghi hình NVR 256 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất145.000.000đ
KX-E4K816128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất61.000.000đ
KX-E4K88128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000.000đ