DS-96128NI-I24 Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp
Liên hệ để có giá tốt nhất104.555.000đ
DS-96256NI-I24 Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp
Liên hệ để có giá tốt nhất146.514.500đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HQHI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.590.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HQHI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.080.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7116HQHI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất6.510.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất2.040.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất3.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7116HGHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất5.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất2.510.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI -F1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.970.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất6.040.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.330.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TV DS-7116HQHI -F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất7.140.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.680.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất3.180.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7108HQHI-F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất4.100.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất4.860.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất4.520.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HQHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất8.230.000đ