Chân đế xoay PTS – 306
Liên hệ để có giá tốt nhất260.000đ
LUXURY Ổ CẮM (Điện, Anten, Mạng...) LM - SKG
Liên hệ để có giá tốt nhất1.100.000đ
Ổ TIVI, MẠNG/ĐIỆN THOẠI LUMI LM - ITV
Liên hệ để có giá tốt nhất759.000đ
Ổ CẮM MULI 16A LM - SK
Liên hệ để có giá tốt nhất693.000đ
Ống kính camera AB-04/ AB-06/ AB-08
Liên hệ để có giá tốt nhất132.000đ
Chân đế xoay QA-J701
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000đ
Chân đế xoay QTA-J702
Liên hệ để có giá tốt nhất94.000đ
Chân đế xoay QTA - J302
Liên hệ để có giá tốt nhất324.000đ
Chân đế xoay QTA-J401B
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000đ
Chân đế xoay SP –306
Liên hệ để có giá tốt nhất760.000đ
Chân Đế Xoay SP - 302
Liên hệ để có giá tốt nhất1.600.000đ
THIẾT BỊ QUANG QTF-RS16
Liên hệ để có giá tốt nhất12.400.000đ
new
Bàn phím điều khiển camera DS-1200KI
Liên hệ để có giá tốt nhất12.240.000đ
new
Module quang HK-1.25G-20-1310
Liên hệ để có giá tốt nhất1.260.000đ
new
Module quang HK-1.25G-20-1550
Liên hệ để có giá tốt nhất2.100.000đ
BÀN ĐIỀU KHIỂN SPEEDOME IP Win-100NK
Liên hệ để có giá tốt nhất8.800.000đ
Phụ kiện khác JACK BNC
Liên hệ để có giá tốt nhất11.000đ
Phụ kiện khác QTA-LY901
Liên hệ để có giá tốt nhất240.000đ
Phụ kien khác QTA-103
Liên hệ để có giá tốt nhất7.480.000đ
Phụ kiến khác QTA-A3
Liên hệ để có giá tốt nhất850.000đ
Phụ kiện khác ST - 820
Liên hệ để có giá tốt nhất1.690.000đ
Phụ kiện khác 1347074652ST - 400
Liên hệ để có giá tốt nhất1.584.000đ
Ống kính camera AI-0660  6~60mm
Liên hệ để có giá tốt nhất1.020.000đ
Vỏ bảo vệ QTA-KK04
Liên hệ để có giá tốt nhất400.000đ
Ống kính camera AI-0615 6~15mm
Liên hệ để có giá tốt nhất610.000đ
Vỏ bảo vệ  QTA-KK03
Liên hệ để có giá tốt nhất380.000đ
Nguồn và nguồn tổng PA-008A
Liên hệ để có giá tốt nhất95.000đ
Vỏ bảo vệ QTA-KK01
Liên hệ để có giá tốt nhất80.000đ
Vỏ bảo vệ QTA-KK02
Liên hệ để có giá tốt nhất170.000đ
Nguồn và nguồn tổng  PA-003A
Liên hệ để có giá tốt nhất112.000đ
Nguồn và nguồn tổng PA-005A
Liên hệ để có giá tốt nhất72.000đ
Bộ khuếch đại C-102(cặp)
Liên hệ để có giá tốt nhất756.000đ
Bộ khuếch đại CY- 808(cặp)
Liên hệ để có giá tốt nhất1.334.000đ
Bộ khuếch đại C-101HD
Liên hệ để có giá tốt nhất160.000đ
Bộ khuếch đại C-101A(cặp)
Liên hệ để có giá tốt nhất102.000đ
Chân đế xoay QTA-J204M
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000đ
Bộ khuếch đại C-101 (cặp)
Liên hệ để có giá tốt nhất66.000đ
Chân đế xoay QTA-J204MB
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000đ
Chân đế xoay QTA-J704
Liên hệ để có giá tốt nhất176.000đ
Chân đế xoay QTA –J205
Liên hệ để có giá tốt nhất110.000đ
Chân đế xoay QTA-J201T
Liên hệ để có giá tốt nhất52.000đ
Chân đế xoay QTA-J201L
Liên hệ để có giá tốt nhất56.000đ
Chân đế xoay QTA-J401W
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000đ