Đầu ghi IP AVH0401
Liên hệ để có giá tốt nhất7.800.000đ
Đầu ghi IP AVH308EA
Liên hệ để có giá tốt nhất9.328.000đ
Đầu ghi IP AVH316
Liên hệ để có giá tốt nhất12.470.000đ
Đầu ghi IP AVH516A
Liên hệ để có giá tốt nhất27.550.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH HDTVI AVTECH DGD2404 Tribrid 04 CH
Liên hệ để có giá tốt nhất3.800.000đ
new
Đầu Ghi DGD 1308
Liên hệ để có giá tốt nhất5.500.000đ
new
Đầu Ghi DGD1316 Tribrid 16 CH
Liên hệ để có giá tốt nhất7.700.000đ
new
ĐẦU GHI AVZ 404
Liên hệ để có giá tốt nhất5.300.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH AVZ 207 TRIBRID 08CH
Liên hệ để có giá tốt nhất7.656.000đ
new
Đầu Ghi hình AVZ308 Quadbrid 08CH
Liên hệ để có giá tốt nhất8.100.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH AVZ316
Liên hệ để có giá tốt nhất11.200.000đ
AVH1109(EU) Đầy Ghi IP AVTECH AVH1109(EU) Giá RẺ
Liên hệ để có giá tốt nhất5.705.000đ
AVH517 Đầu Ghi IP AVTECH AVH517 Giá Rẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất12.180.000đ
AVH8516 Đầu Ghi IP AVTECH AVH8516 Giá Rẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất15.050.000đ
DGH8536 Đầu Ghi IP AVTECH DGH8536 Giá Rẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất20.650.000đ
AVH364 Đầu Ghi IP AVTECH AVH364 Giá Rẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất41.650.000đ
ĐẦU GHI DG 1004A 4CH
Liên hệ để có giá tốt nhất2.759.000đ
ĐẦU GHI AVZ203 4CH AHD/TVI/960H
Liên hệ để có giá tốt nhất4.895.000đ
ĐẦU GHI DG 1007 8CH
Liên hệ để có giá tốt nhất6.620.000đ
ĐẦU GHI AVT 208 8CH
Liên hệ để có giá tốt nhất9.460.000đ
ĐẦU GHI DG 1015 16CH
Liên hệ để có giá tốt nhất9.235.000đ
ĐẦU GHI AVZ 217 TRIBRID 16CH
Liên hệ để có giá tốt nhất12.035.000đ