HDS-N7732I-4K/P Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất17.140.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.010.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất3.620.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất3.620.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.490.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất4.910.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất3.780.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất2.660.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất5.070.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.590.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.540.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất6.440.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.100.000đ
new
Đầu ghi NVR 8 kênh  - Hỗ trợ Wifi DS-7608NI-K1/W
Liên hệ để có giá tốt nhất5.950.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  8  kênh DS-7608NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất6.680.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  8 kênh DS-7608NI-K2/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất9.980.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7616NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất13.360.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất9.570.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất15.610.000đ
new
Đầu ghi hình IP 128 DS-96128NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất119.160.000đ
new
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp DS-96256NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất186.420.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất44.170.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất48.200.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất72.330.000đ