Đầu ghi hình HDPARAGON DS-7104NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.170.000đ
new
Đầu ghi hình IP 128 DS-96128NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất
119.160.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.660.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.070.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7108NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.490.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.620.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.620.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1
Liên hệ để có giá tốt nhất
2.010.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7104NI-Q1/4P/M
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.780.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất
4.910.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất
4.590.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất
3.540.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất
6.440.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất
4.100.000đ
new
Đầu ghi NVR 8 kênh  - Hỗ trợ Wifi DS-7608NI-K1/W
Liên hệ để có giá tốt nhất
5.950.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  8  kênh DS-7608NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất
6.680.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7616NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất
13.360.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  8 kênh DS-7608NI-K2/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất
9.980.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất
9.570.000đ
new
Đầu ghi hình camera IP  32 kênh DS-7632NI-K2/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất
15.610.000đ
new
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp DS-96256NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất
186.420.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất
44.170.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất
48.200.000đ
new
Đầu ghi hình IP iVMS
Liên hệ để có giá tốt nhất
72.330.000đ