Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HQHI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.590.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HQHI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.080.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7116HQHI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất6.510.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất2.040.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất3.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7116HGHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất5.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất2.510.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất6.040.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TV DS-7116HQHI -F1/N
Liên hệ để có giá tốt nhất7.140.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất3.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất4.860.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HQHI-F1/(N)
Liên hệ để có giá tốt nhất8.230.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVIDS-7216HQHI-F2/N
Liên hệ để có giá tốt nhất4.860.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TV DS-7208HUHI-F1/S
Liên hệ để có giá tốt nhất7.680.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HUHI-F2/S
Liên hệ để có giá tốt nhất15.600.000đ
DS-7216HGHI-K1 (S) Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+
Liên hệ để có giá tốt nhất2.348.500đ
DS-7204HQHI-K1/B Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+.
Liên hệ để có giá tốt nhất1.870.000đ
DS-7208HUHI-K1/E (S) Đầu ghi 8MP lite 8 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất3.448.500đ
DS-7204HUHI-K2(S) Đầu ghi 8MP 4 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất2.827.000đ
DS-7208HUHI-K2(S) Đầu ghi 8MP 8 kênh HIKVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất4.262.500đ
DS-7216HUHI-K2(S) Đầu ghi 8MP 16 kênh HIKVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất7.617.500đ
DS-8124HUHI-K8 Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+.
Liên hệ để có giá tốt nhất28.693.500đ
DS-8132HUHI-K8 Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+.
Liên hệ để có giá tốt nhất33.049.500đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DVR HIK-7104 SH-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất2.760.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DVR HIK-7108 SH-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.300.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DVR HIK-7116 SH-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất6.960.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DVR HIK-7104 SQ-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.690.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DVR HIK-7108 SQ-F1
Liên hệ để có giá tốt nhất5.940.000đ