DS-96128NI-I24 Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp
Liên hệ để có giá tốt nhất104.555.000đ
DS-96256NI-I24 Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp
Liên hệ để có giá tốt nhất146.514.500đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96128NI-F16
Liên hệ để có giá tốt nhất110.180.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất99.570.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9632NI-I16
Liên hệ để có giá tốt nhất61.410.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8
Liên hệ để có giá tốt nhất60.710.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-K1
Liên hệ để có giá tốt nhất4.000.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION I DS-9632NI-I8
Liên hệ để có giá tốt nhất44.380.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-K1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất5.650.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất21.840.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-I4
Liên hệ để có giá tốt nhất19.720.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4
Liên hệ để có giá tốt nhất16.610.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4
Liên hệ để có giá tốt nhất15.780.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-K4
Liên hệ để có giá tốt nhất12.610.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4/16P
Liên hệ để có giá tốt nhất14.770.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-E4
Liên hệ để có giá tốt nhất12.370.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4
Liên hệ để có giá tốt nhất9.540.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/GW
Liên hệ để có giá tốt nhất21.130.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/GW
Liên hệ để có giá tốt nhất19.010.000đ
new
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/GW
Liên hệ để có giá tốt nhất15.900.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất8.130.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/8P
Liên hệ để có giá tốt nhất7.700.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7616NI-K2
Liên hệ để có giá tốt nhất7.060.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/4P
Liên hệ để có giá tốt nhất4.880.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7632NI-E2
Liên hệ để có giá tốt nhất8.570.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2
Liên hệ để có giá tốt nhất5.090.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2
Liên hệ để có giá tốt nhất4.520.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.610.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.320.000đ
new
ĐẦU GHI HÌNH IP DS-7604NI-E1
Liên hệ để có giá tốt nhất3.320.000đ