Đầu ghi hình KBVISION KX-8216N2
Liên hệ để có giá tốt nhất3.590.000đ
KX-C4K8104SN2  Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISIO
Liên hệ để có giá tốt nhất1.990.000đ
KX-C4K8108SN2 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất2.120.000đ
KX-C4K8116SN2 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất2.890.000đ
KX-C4K8216SN2 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất3.990.000đ
KX-C7216H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất4.420.000đ
KX-D8108TH1 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất2.150.000đ
KX-D8416H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất9.090.000đ
KX-D2K8116H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất5.960.000đ
KX-E4K8108H1 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION
Liên hệ để có giá tốt nhất7.900.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8108N2
Liên hệ để có giá tốt nhất1.530.000đ
KX-E4K88128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000.000đ
KX-E4K816128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất61.000.000đ
KX-E4K824256N4 Đầu ghi hình NVR 256 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất145.000.000đ