KX-C8104WN2 Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI
Liên hệ để có giá tốt nhất3.290.000đ
KX-F512R48ST  Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
Liên hệ để có giá tốt nhất270.000.000đ
KX-F320R36ST Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
Liên hệ để có giá tốt nhất149.000.000đ
KX-E4K824256N4 Đầu ghi hình NVR 256 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất145.000.000đ
KX-E4K816128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất61.000.000đ
KX-E4K88128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh
Liên hệ để có giá tốt nhất36.000.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8108N2
Liên hệ để có giá tốt nhất1.530.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8216N2
Liên hệ để có giá tốt nhất3.590.000đ