Đèn 40W năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám KY-FXC-001

Đèn 40W năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám KY-FXC-001

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-FXC-001)

Công suất: 40W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 6,800Lm

Tấm pin: Monocrystalline panel 90W/18V

Pin: lithium 42AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH60(DH60)

  • Mã sản phẩm:KY-FXC-001
  • Tình trạng:Còn Hàng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 09153 77770 - 0937 017 717

Sản phẩm khác
Đèn 150W năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám KY-F-HX-004

Đèn năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004)

Công suất: 150W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 25,500

Tấm pin: Monocrystalline panel 360W/36V

Pin: lithium 78AH/25.6V(32650 cell)

Bộ điều khiển: MPPT,KM160(DM160)

Đèn 120W năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám KY-F-HX-003

 

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003)

Công suất: 120W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 20,400

Tấm pin: Monocrystalline panel 240W/36V

Pin: lithium 60AH/25.6V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH120(DH120)


 

Đèn 100W năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám KY-F-HX-002

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002)

Công suất: 100W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 17,000

Tấm pin: Monocrystalline panel 240W/36V

Pin: lithium 48AH/25.6V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH120(DH120)

Đèn 80W năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám KY-F-HX-001

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001)

Công suất: 80W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 13,600

Tấm pin: Monocrystalline panel 180W/36V

Pin: lithium 42AH/25.6V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH120(DH120)

Đèn 60W năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám KY-F-HX-001-C1

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1)

Công suất: 60W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 10,200

Tấm pin: Monocrystalline panel 120W/18V

Pin: lithium 60AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH120(DH120)

Đèn 60W năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám KY-FXC-002

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-FXC-002)

Công suất: 60W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 10,200Lm

Tấm pin: Monocrystalline panel 120W/18V

Pin: lithium 60AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: KH120(DH120)

Đèn 50W năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 50W 5700 màu xám KY-FXC-002-C1

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 50W 5700 màu xám (KY-FXC-002-C1)

Công suất: 50W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 8,500lm

Tấm pin: Monocrystalline panel 120W/18V

Pin: lithium 48AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM, KH120(DH120)

Đèn 30W năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám KY-FXC-001-C2

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-FXC-001-C2)

Công suất: 30W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 5,100lm

Tấm pin: Monocrystalline panel 60W/18V

Pin: lithium 30AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH60(DH60)

Đèn 20W năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám KY-FXC-001-C1

Bộ đèn năng lượng mặt trời SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-FXC-001-C1)

Công suất: 20W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 3,400lm

Tấm pin: Monocrystalline panel 60W/18V

Pin: lithium 24AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH60(DH60)

Đèn 60W năng lượng mặt trời All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám KY-E-HT-003

Bộ đèn năng lượng mặt trời All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003)

Công suất: 60W

Độ sáng LED Lumens (có thể lên đến): 10,200lm

Tấm pin: Monocrystalline panel 120W/18V

Pin: lithium 60AH/12.8V(32650 cell)

Bộ điều khiển: PWM,KH120(DH120)

Chứng nhận thương hiệu
Chứng nhận từ nhà phân phối